עבודות ביוב, תיקון והחלפת צנרת ושוחות ביוב

המעיין שרותי אינסטלציה משווקת את כל המוצרים לעבודות הביוב, מחליפה קווי ביוב, מתקנת קווי ביוב, מחליפה שוחות לביוב, תיקון בריכת ביוב, התקנת משאבות לביוב, התקנת משאבות טבולות, מבצעת את כל עבודות הביוב, מתקנת שוחות ביוב, מתקינה מפלי ביוב, התקנת בריכות ביוב, התקנת שוחות בקרה לביוב, תיקון בורות לביוב, התקנת צינורות לביוב, החלפת צנרת לביוב, החלפת מכסים לביוב, תיקון מכסים לביוב, לפי כל התקנים הנדרשים, ללא שום קיצורי דרך.

על פי חוק המים: "מקורות המים הם כל אגני התהום, הנהרות, האגמים ושאר זרמים ומקווים של מים…לרבות שפכים."

טיפול בשפכים נועד לסלק מטרדים, למנוע זיהום של הסביבה ושל מקורות המים ולהגדיל את היצע המים לשימושים למיניהם

הטיפול בשפכים וסילוקו מתחום היישוב הנם באחריות הרשויות המוניציפליות. הסדרת הביוב בתחומה של רשות מוניציפלית מעוגנת בחוק הרשויות המקומיות (ביוב) ובחקיקת עזר של הרשות. ממשלת ישראל בקביעתה כי יש להסדיר את מערך הביוב הארצי הביאה לכך שכל תחום פיתוח תשתיות הביוב בעיקר מערכות העל: מאספים ומכוני טיהור שפכים ירוכז בידי גורם ממשלתי אחד. לשם כך הוקם המנהל לפיתוח תשתיות ביוב.

פרויקט מצולם: תיקון צינור הזנת מים לכיבוי אש בלובי בניין

תיקון שוחת ביוב

החלפת שוחה במזכרת בתיה

פרויקט מצולם: התקנת מכסה תיקני לשוחת ביוב

תהליך ביצוע עבודות ושוחות ביוב

עבודות ביוב מתבצעות בחלקן המכריע מתחת לפני האדמה. כמו-כן, מורכבת העבודה ממספר שלבים גדול יחסית.

מסיבות אלה, חשוב שכבר בשלב התכנון, יהיה בידי מבצעי העבודה מידע רב ככל האפשר לגבי השטח. מידע נכון מאפשר תכנון טוב יותר ופחות בעיות לא צפויות בזמן העבודה.

שלב ראשון - בדיקת השטח

בדיקת שיפוע הקרקע

קווי ביוב בדרך כלל נמצאים בשיפוע מקסימלי של 10%. לעיתים, תנאי הקרקע מחייבים שיפוע גדול יותר, המחייב ביצוע מפלים לאורך קו הביוב. מומלץ, אפוא, שכבר בשלב בדיקת השטח, יאותרו ויילקחו בחשבון שיפועים החורגים מהנהוג. ידיעה של השיפוע חשובה לתכנון העבודה עצמה, ומניעה של סכנות כגון התדרדרות ונפילה משיפועים תלולים שלא נלקחו בחשבון.

סוג הקרקע

ידיעה של סוג הקרקע בעבודות ביוב חשובה מכמה סיבות: ראשית, מערכת ביוב עוברת בתוך שוחות החפורות בקרקע. עומק השוחה תלוי בסוג האדמה, לכן חשוב לדעת אותו. כמו-כן, הכלים לעבודות העפר הנדרשות צריכים להתאים לקרקע. שימוש בציוד לא מתאים עלול להביא להתדרדרותו במורד, או שקיעתו, דבר העלול לסכן הן את העובדים במקום, והן ציוד ומערכות קיימות.

שלב שני - תכנון ביצוע

תכנון עבודות ביוב , שוחות ביוב , בורות ביוב , צנרת ביוב. עבודת ביוב מורכבת משלבים רבים. על-מנת שתתבצע בהצלחה, יש צורך בתכנון מדויק של כל שלב, הן למען ביצוע נכון של אותו שלב, והן למען ביצוע יעיל בשלבים שאחריו. רשת קווי ביוב שוחות ביוב, בורות ביוב, צנרת ביוב, מפלים בביוב.

בעיקרון, רשת קווי ביוב פועלת על-ידי זרימה גרביטציונית. המערכת פועלת בצורת עץ, שנקרא אזור ביוב. ה"שורש" הוא מקום נמוך ביישוב אליו זורמים השפכים המגיעים מקווי ביוב עירוניים, שאליהם מגיעים שפכים ממערכות אינסטלציה ביתיות.

גלריה

מבחר תמונות מעבודות שבוצעו בשטח ע"י המעיין שירותי אינסטלציה

עבודות ביוב עבודות ביוב2 עבודות ביוב3 עבודות ביוב4 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5 עבודות ביוב5

שוחות בקרה של מערכת אינסטלציה ביתית שקולטת את השפכים מהבית או המבנה

שוחות ביוב , שוחות בקרה של מערכות אינסטלציה ביתיות קולטות את השפכים מהבית או המבנה. השפכים מתרכזים לקווי ביוב עירוניים, על ידי גרביטציה.

מייל ליצירת קשר: hamaayan80@gmail.com

מכסים רשת

התקנה, תיקון והחלפת מכסה לביוב

עבודות ביוב

מערכת של שוחות ביוב , שוחות בקרה , וצינורות ביוב תת קרקעיים מהווים את קו הביוב העירוני , מקו הביוב העירוני מגיעים מי השפכים ל"שורש" שהוא ביב ראשי. מהביבים הראשיים השפכים זורמים או נשאבים למכון טיהור רשת הביוב הביתית מורכבת בדרך כלל מצינורות ביוב בקוטר של "4 והמערכת העירונית מצינורות בקוטר "6. צינור בקוטר "6 מעביר שפכים של כ-600 נפשות. בדרך כלל הצינור משמש פחות אנשים ממספר זה, אך אם כמות האנשים גדולה יותר, יש צורך בתכנון ספציפי.

בבתים רבים בישראל התקינו בזמן בניית הבית או הבניין בורות ביוב מבטון , יש קבלנים שעדיין מתקינים בורות ביוב מבטון בזמן בניית בתים או בניינים חדשים. לפעמים במשך הזמן הבטון נסדק ונשבר כתוצאה מתנועה של קרקע , עבודה לא נכונה , חדירת שורשים לתוך השוחה , פגיעה ממכוניות שעולים ושוברים את המכסים וכ"ו.

כאשר נוצר שבר או סדק בבור הביוב השפכים מחלחלים מחוץ לבור ונספגים בחול שעוטף מסביב את השוחה , ממשך הזמן החול שוקע וכל החלק העליון של הבור קורס פנימה לאדמה. לפעמים רק המכסה נשבר או נסדק הדבר מהווה סכנה גדולה בגלל שאפשר למעוד וליפול לתוך הבור.

סימון צנרת ביוב

הציר המיועד לביצוע קווי צנרת הביוב יסומן בשטח על-ידי נקודות או יתדות במרחקים קבועים. השרטוטים של תכניות אלה יכללו גם את תוואי השטח, מיקומן של השוחות וכל עצם אחר הנמצא בשטח. סימונים אלה יימנעו חפירה במקומות שמהווים סכנה הן לציוד והן לעובדים.

עבודות עפר

עבודות ביוב5

עבודות עפר מהוות כמחצית מהעבודות הקשורות להקמת מערכת ביוב. יש לבחור בשלב התכנון את כלי העבודה המתאימים לכל מקום בציר העבודה. כמובן שיש להכשיר דרכי גישה לכלים מכניים ומשאיות. התכנון כולל גם את עומק החפירות הנדרשות, כאשר אלה כוללות גם את העומק של הצינור. על פי תוואי הקרקע יש להחליט אם קיים צורך בדיפון ומאיזה סוג. אם החפירות מתבצעות בשטח בנוי יש לתכנן גידור למקום, שלטי אזהרה ותאורת לילה. בכל מקרה של חפירות בסמוך לקווי חשמל או טלפון, יש לקבל מראש אישור מחברת החשמל או מבזק. במקרה של חציית כבישים יש לבדוק האם ניתן לבצע קידוח אופקי. במידה שאי אפשר, יש לנסר את האספלט. לאחר ניסור, חשוב מאד להדק את הקרקע על-מנת שהכביש לא ישקע, ויהווה סכנה הן לעובדים עליו, והן למכוניות הנוסעות על-גביו.

ניקוז תעלות ביוב

בדרך כלל, לא נהוג לבצע עבודות ביוב בזמן גשמים. אם אין ברירה, או כאשר החפירות סמוכות למי תהום, יש להקים סוללות מגן, או לחפור תעלות ניקוז מצדי החפירה. אם אפשר מומלץ גם לבצע שאיבה של המים. תעלות וחפירות שמתמלאות מים עשויות לגרום לשקיעה של צינורות, או להסתמות התעלה, שעלולה לגרום לחלחול מים לקרקע.

הובלת צינורות ופיזורם

יש לבחור מראש בכלי תחבורה מתאים להעברת הצינורות. רצוי לצייד רכב זה במנוף. יש לדאוג לקשירה בטוחה של הצינורות ולריפודם על-גבי הרכב.

הנחת צינורות ביוב

עבודות ביוב

כבר בשלב התכנון יש לבחור באילו צינורות להשתמש, כתלות בסוג העבודה ותנאי השטח. לכל סוג יש תקנים, אותם על מבצע העבודה להעביר לעובדים. חלה חובה להקפיד גם על כיסוי הצינורות, בדרך כלל על-ידי הרכבה. במידה שיש, או ייסלל כביש מעל לחפירה, צריך לדעת את אופי התשתית שלו, על-מנת לדעת את רמת הידוק

הקרקע הדרושה כדי למנוע שקיעה. שקיעה של כביש עלולה להיגרם גם מכיסי אוויר הנוצרים בין הצינור לחול, ויש לדאוג למנוע את היווצרותם.

שסתום אל חוזר לביוב מיוחד למניעת הצפות וחדירת מי ביוב או ניקוז

המעיין שרותי אינסטלציה מוכרת ומתקינה שסתום אל חוזר לביוב מיוחד למניעת הצפות , אל חוזר לביוב למניעת חדירת מי ביוב מצנרת הביוב , אל חוזר לביוב למניעת חדירת מי שפכים מצנרת הביוב , אל חוזר לביוב למניעת חדירת מי ניקוז מצנרת הביוב . ה - אל חוזר לביוב מיוצר מ ABS קל לפירוק ולתפעול מתאים לתקן גרמני PA-I-3083-DIN 1997 ותקן איכות ISO9001

את השסתום ה - אל חזור לביוב אפשר לחבר לצנרת "4 - 100 מ"מ . לצנרת "6 - 150 מ"מ . לצנרת "8 - 200 מ"מ .שסתום ה - אל חזור לביוב מונע גם כניסת חולדות ועכברים לתוך צנרת הביוב ומשם לתוך הבית .

עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביובעבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב עבודות ביוב

הצינור דולף, הכיור סתום, הביוב גולש? אל תיבהל! לזאב צלצל! 050-9992831 | אימייל: hamaayan80@gmail.com | קרדיטים

050-9992831 whatsapp icon צור קשר